storoni_podpisantov_moskovskoi_deklaratsii_innovatsionnogo_razvitiya